Giới Thiệu Các Loại Box và đồ rơi trong box!

Ngày đăng: 02/04/2021 | Chuyên Mục: Tin Tức


Chào anh em!

ADM xin gửi tới anh em các loại box, cách kiếm box và box rơi đồ gì!

Box Kundun 1 2 3 4: Rơi đồ cấp 1 2 3 4 5 và ring pen, săn boss vàng tại Loren, Tackan để kiếm box

Box Kundun 1 2 3 4 tỉ lệ rơi đồ exl lần lượt là: 20 30 40 50 phần trăm.

Box Kundun 5: Rơi đồ cấp 6, săn Chiến Binh và Kim Long rơi, tỉ lệ rơi đồ exl là 50%.

Box Chao Đỏ: Rơi vũ khí rồng.

Box Chao Xanh: Rơi đồ cấp 7

Box Chao Tím: Rơi ring pen.

Hộp quà vàng: Rơi Vũ Khí 380.

Hộp quaf Bạc: rơi đồ 380.