[Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game

Ngày đăng: 26/11/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


Lệnh Cộng Điểm Nhanh

/addstr xxx : Cộng sức mạnh
/addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
/addvit xxx : Cộng sức khỏe (Máu)
/addene xxx : Cộng năng lượng
/addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh

       

/all Nội dung : Chat toàn Server

/post Nội dung : Chat 1 Server

/pkclear : Rửa tội

/GuildWar Tên Guild : Chiến Guild

/BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena)

/Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác

/Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

 

Lệnh biểu cảm

^_^, hehe : Cười
Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
Rush : Tư thế tấn công
T_T : Ôm đầu đau khổ
Win : Giơ tay chiến thắng
Hello : Chào
Bye bye : Tạm biệt
; : Gãi đầu